Aqua-Gel®线缆润滑保护剂

型号:
31-378
31-371
31-375
31-421
31-425
31-298
31-291
31-295

  • Aqua-Gel®线缆润滑保护剂
  • Aqua-Gel®线缆润滑保护剂
  • Aqua-Gel®线缆润滑保护剂

• 可在高应力电气和通信电缆穿线操作中使得绝缘层最大张力降低

• 适用于大多数电缆(复合橡胶除外)

• 可在较大的温度范围内保持稳定(-2℃~88℃)            

• 干燥后成为不堵塞管道的半流体膜           

• 可轻松用肥皂和水清洗              

• 适用于长时间拉拽电缆              

• 可直接用手、刷子或专用器械涂抹              

• 无害、无毒、不易燃、无腐蚀性